Privacy

Contactgegevens
Taxi Wooning v.o.f.
Weg en Bos 8
2661 DH Bergschenhoek

KvK-nummer: 27262696
Contactadres voor privacy gerelateerde vragen: suzanne@taxiwooning.nl

Doeleinden en grondslagen
Taxi Wooning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van informatie, u te kunnen bereiken (middels bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten, om onze diensten uit te kunnen voeren, het afhandelen van betalingen. Taxi Wooning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
Taxi Wooning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Taxi Wooning verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst voor een vertrouwelijke omgang en verwerking van uw gegevens. Taxi wooning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Taxi Wooning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze middels: suzanne@taxiwooning.nl

Schuiven naar boven